Sprawności Terenoznawcze

Przyjaciel lasu I

Duch puszczy II

Przyrodnik I

Młody ekolog I

Lekka stopa I

Tropiciel II

Zwiadowca III

Łącznik I

Sygnalista II

Łącznościowiec III

Węzełek I

Obserwator I

Terenoznawca II

Topograf III

Mistrz mapy M

Płomień I

Strażnik ognia II

Łazik I

Łazik Górski I

Włóczęga II

Wędrowiec III

Wskazidroga I