Sprawności Harcerskie

Sprawności Harcerskie

Jest  to harcerski instrument metodyczny. Sprawnością jest  biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce.  Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał  określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności.  Sprawności są zdobywane indywidualnie.