Kontakty

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie

Związek Drużyn Harcerskich "Trop"

Šv. Stepono g. 4-11, LT-01138 Wilno - Vilnius, Litwa - Lietuva

info@trop.lt

phm. Artur Kołoszewski tel.: +370 600 03700