Kontakty

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie

Związek Drużyn Harcerskich "Trop"

Šv. Stepono g. 4-11, LT-01138 Wilno - Vilnius, Litwa - Lietuva

info@trop.lt

hm. Marian Sokalski tel.: +370 655 57737

hm. Paweł Żebiełowicz tel.: +370 671 36666

phm. Tomasz Pawłowski tel.: +370 698 04646