30 września 2012 r. - Wyjazd na urodziny środowiska "Czarnej 13"