Informacje dla Rodziców

1 WDH "Trop" im. A. Małkowskiego przyjmuje zgłoszenia do wstąpienia w szeregi harcerskie uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Po dokładniejsze informacje oraz w celu złożenia zgłoszeń prosimy zwracać się bezpośrednio do Komendy ZDH "Trop":

E-mail: info@trop.lt

Zgoda rodziców

Zgłaszając się na obóz lub zimowisko harcerz musi mieć wypełnioną przez Rodziców kartę kwalifikacyjną w języku litewskim (formularz do ściągnięcia podany jest niżej) oraz zaświadczenie lekarskie.

Przed przyjęciem uczestnika do drużyny drużynowy obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę
(oświadczenia) rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, który nie ukończył 16 roku życia.

Kwalifikacje kadry

Wszyscy instruktorzy i harcerze starsi są motywowani do zdobywania kwalifikacji, by na odpowiednim poziomie prowadzić pracę wychowawczą w środowisku. Jednym z najważniejszych wymagań ustaw Republiki Litewskiej jest obowiązek posiadania przez osobę prowadzącą pracę z dziećmi i młodzieżą atestatu specjalizacji "Vaikų turizmo renginių vadovas". Taki atestat w naszym środowisku posiadają nastepujące osoby:

hm. Zbigniew Korwin-Piotrowski - atestat nr. 38-26, protokół nr. 38 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r.;

hm. Marian Sokalski - atestat nr. 38-5, protokół nr. 38 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r.;

hm. Paweł Żebiełowicz - atestat nr. 38-26, protokół nr. 38 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r.;

pwd. Tomasz Pawłowski - atestat nr. 38-1, protokół nr. 38 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r.;

Rusłan Adaszkiewicz - atestat nr. 41-7, protokół nr. 41 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r.;

Ryszard Orszewski - atestat nr. 38-6, protokół nr. 38 z dnia 22 kwietnia 2013 r., ważny do kwietnia 2018 r..