9 września 2012 r. uczestniczyliśmy w Odpuście Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i święcie 80-lecia ukonczenia budowy koscioła w Podbrzeziu, parafii ks. kapelana Marka Gładkiego. Po Odpuście odbyła się zbiórka drużyny. Więcej zdjęć znajdziecie tutaj.