Tradycyjnie w końcu marca, patrole harcercy i wędrowników ZHPnL uczestniczą w Rajdzie Arsenał, organizowany przez ZHP. Tym razem nie zabrakło i 2 patroli z ZDH "Trop" - Trop i Szlak, którzy na równi wykazali się podczas gry rajdowej i wspaniale spędzili czas wśród nowych znajomych w Warszawie.