22 - 24 lutego 2013 r. harcerze i harcerki ZHPnL zebrali się w Miednikach, by wspólnie pomysłowo i wesoło spędzić Dzień Myśli Braterskiej. Także wspólnie ze wszystkimi uczestniczyli patrole 1 WDH "Trop" i STZH "Kolibry" ZDH "Trop". Zdjęcia harcerzy dostępne tutaj.