2 - 5 stycznia - Zimowisko "ZDH"

    Tradycyjnie na początku stycznia cały Związek Drużyn Harcerskich „Trop” uczestniczył w imprezie zimowej. 2 – 5 Stycznia 2014 r. harcerze i harcerki zebrali się w Ciechanowiszkach, by wesoło i pomyślnie spędzić czas. Aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach, wydzielające się patrole byli wynagradzane. Aby coś osiągnąć druhowie i druhenki musieli jak najbardziej skoncentrować się nad postawionym przed sobą celem. Harcerzom ze Staro Trockiego zastępu „Feniks” zostali wręczone mundury. Także w szeregi starszych harcerek wstąpiła Magda Jarosławska składając przyżyczenie Harcerskie. Prawo do noszenia chusty zostało przyznane dh. Wojtkowi Aleksiuk. Dh. Edward Rynkiewicz, dh. Zbigniew Stankiewicz, dh. Wojtek Aleksiuk i dh. Artur Kołoszewski otrzymali prawo na noszenie pagonu wędrowniczego. Zimowisko było udane, wszyscy przyjechaliśmy do domów z dobrym i pogodnym nastrojem. Zdjęcia zimowiska oglądajcie tutaj.

Czuwaj!     Zastęp "Alfa"