Wędrówka "Szlakiem 5 Wileńskiej Brygady AK"

Wędrówka "Szlakiem 5 Wileńskiej Brygady AK"

„Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki.” - przysłowie norweskie. 14-18 Sierpnia 2019 r. Związek Drużyn Harcerskich „Trop” wyruszył  na 5-dniową wędrówkę   „Szlakiem 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”. Harcerki i harcerze podróżowali szlakiem Brygady, tak poznając okolice, plutonami pełnili służbę i pomagali dla potrzebujących miejscowych Polaków.  Obchodząc Święto Wojska Polskiego, harcerze uczestniczyli w uroczystości na Rossie, po czym 3 patrole (plutony) ruszyli na miejsce biwakowania. Harcerze wcielili się w skórę wielkich bohaterów, aby uświadomić ważność wszystkich wydarzeń związanych z polskością na Litwie. Patrole same troszczyli się o nocleg i jedzenie – każdy patrol posiadał swój namiot i harcerze musieli zdobyć nawyki podstawowego korzystania z kuchni polowej. Zdobytą wiedzę i umiejętności  harcerze wykorzystali na grze terenowej Akcja „Burza“  w Balingródku. Końcowym punktem wędrówki był apel harcerski na Rossie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polski nad Polonią i Polakami za granicą

                                                                                                           Gabriela Łotysz pion.