Ladowanie...

Historia 🤟


Historia 1 WDH "Trop" im. A. Małkowskiego jest ściśle powiązana z genezą środowiska "Trop" w Krośnie Odrzańskim. Ponieważ właśnie w roku 1989 druh Mariusz Gasztoł, który pochodzi ze środowiska 1 DSH "Trop", przy Wileńskiej Szkole Średniej nr. 19 (teraz - Szkoła im. Wł. Syrokomli) założył pierwsze środowisko harcerskie Odrodzonego Harcerstwa. Poniżej także zamieścimy pełną historię środowiska 1 DSH "Trop" pisaną przez druha Pampka (Radosław Pleszyniak) od czasów powstania środowiska w 1981 roku do dziesięciolecia drużyny w 1991 roku.

Ponieważ historycznie czujemy się mocno powiązani z środowiskiem "Trop" z Krosna Odrzańskiego, zamieszczamy także historię tego środowiska do roku 1991.

Historia Trop-u ręką Pampka spisana na 10-tnicę powołania do życia. 1 DSH im. Andrzeja Małkowskiego /od 3.02.1983/ -TROP-
Na wieczną pamiątkę
I porządek w zapisach. JACA
13.X.1981r. – Spotkanie, na którym pada propozycja założenia drużyny wielopoziomowej i powołania jej do działania. Skład osobowy: Marek Cebula, Grzegorz Schmidt, Wojciech Kurzępa (Broda), Jacek Kurzępa (Jaca). Propozycja wychodzi od dwóch pierwszych – Marka Cebuli i Grzesia Schmidta. (L1/81) 17.X.1981
r. – Zbiórka organizacyjna. Liczba obecnych 14. Rozkazem L2/81 drużyna Jacka Kurzępy; w związku z dopuszczeniem na okres próbny do ZHP i tym samym założenia drużyny, zostali mianowani instruktorzy: Org. Wojciech Kurzępa – na przybocznego do spraw organizacyjnych.
Org. Ewa Laszuk – na przybocznego do spraw programowych.
Org. Marek Cebula – na zastępowego.
Org. Grzegorz Schmidt – na zastępowego.
Org. Grażynę Zawoda – na zastepową.
Na tej zbiórce dyskutowano nad: bohaterem, ustaleniem składu RD, zastępami, kolorem drużyny, krojem chusty, rozmiarami proporca, terminami zbiórek i planem pracy.
Listopad – praca w drużynie nad zapoznaniem się z tradycjami, symboliką i historią ZHP, dyscypliną, poszanowaniem do symboli drużyny i związku. Przekazywanie wiadomości z zakresu: terenoznawstwa, pierwszej pomocy, musztry, organizacji obozów i biwaków.
Rozkazem z dnia 24.X.1981r. L3/81 został zatwierdzony tekst przyrzeczenia drużyny:
„Na proporca kontur i na Krzyża cień
Przysiądź chcę w każdym prawie
Nieść w ponurą noc i dzień
Chwałę organizacyjnej sprawie
Niech ozdobi moje skronie
Dębu wieniec, lauru liść
Dam do pracy swoje dłonie
W dorosłe życie chce mężnie iść
Oddam, gdy trzeba będzie tracić
Wezmę, gdy trzeba będzie brać
J wiedzę swoją będę bogacić
W drużyny sprawie, – gdy będę stać!”
Autorem tekstu Przyrzeczenia, jak i tekstu
Hymnu Drużyny jest Dh. W. Kurzępa
Tekst przyrzeczenia zastępowego:
„... powiedziano Wam, jakie są
obowiązki i jaka jest odpowiedzialność
zastępowych, a wyście mnie zapewnili,
że chcecie objąć tę funkcję. Teraz
wzywam was do powtórzenia swego
zapewnienia wobec drużyny, szczególnie
wobec zastępu.
Przyrzekam na swój honor, że zawsze
Sprawy zastępu, będę stawiał prze moimi
osobistymi sprawami, sprawy drużyny przed
sprawami zastępu, że zawsze będę dawał
dobry skautowy przykład moim podwładnym.
Ufam Wam na honor, że dotrzymacie
Tego przyrzeczenia i wręczam wam odznaki
Waszej służby.”
1981 rok – Na apel Naczelnika ZHP hm. PL A.Ornata drużyna podejmuje prace pomocy potrzebującym.
Rozkazem z dnia 14.X.81 r. L5/81, dh. E. Laszuk została przeniesiona z funkcji przybocznej na zastępową zastępu 4.
13.XII.1981r. – Stan Wojenny, rozkaz L6/81
„...Boże coś Polskę...”
Druhny i Druhowie
Harcerze 1 DSH –TROP-
W związku z trudną sytuacją społeczno – polityczną kraju i wypowiedzeniem z dniem dzisiejszym stanu wojennego
Rozkazuję:
- postępować według Kodeksy honorowego harcerza, w myśl Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego
- zmobilizować swoje poczynania i siły aby swą postawą i sumienną nauką dać wyraz naszej woli stabilizacji życia w kraju
- wykonywać zadania związane z Harcerskim pogotowiem zimowym
Ogłaszam w drużynie czas gotowości dla ojczyzny. Hymn naszego związku zawiera słowa:
„Wszystko, co nasze Polsce oddamy”.
Oddajemy jej, więc siebie dla dobra całej Polski i swoich bliskich, nas samych poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków, oddajemy Ojczyźnie nasze siły i miłość.
Czuwaj i Działaj
Drużynowy
Pwd. J. Kurzępa
28.XII.1981r. – Zaczyna działać grupa korepetytatorów mająca na celu pomoc słabszym dh. W codziennej mozolnej nauce.
18.I.1982r. – Alert nadzwyczajny naczelnika ZHP. Jest to czas końcowych dni ostatniej batalii. Od dnia 29.I. harcerze 1 DSH powinni wzmożyć swe działanie. Dzieje się jednak odwrotnie – harcerze zastanawiają się czy podejmować wyznaczone zadania, czy odejść z drużyny.
27.II.1982r. – Fince ostatniej batalii
rano – bieg harcerski
po południu – część oficjalna, podsumowanie całej akcji i pracy drużyny.
X – II. Mała frekwencja na biegu.
Rozkazem L3/82 zostali przyjęci do ZHP i do 1 DSH dh.:
Marek Cebula, Darek Chłosta, Ania Momlala, Darek Maciejewski, Cezar Pawłowski, Grzegorz Schmidt, Maria Stefańczyk, Grażyna Zawada, Ewa Laszuk Mariola Kołodziejewska.
13.III.1982r. – Rozkazem L5/82 została zakończona ostatecznie ostatnia batalia.
16.III.1982r. – Odbyły się wybory do RD w związku z wycofaniem się dh. pwd. J. Kurzępy z funkcji drużynowego i zakończeniem ostatniej batalii, rozkazem L6/82 ustalili skład RD – większością głosów drużynowym został dh. G. Schmidt, zastępowymi zaś dh. Grażyna Zawada i dh. Marysia Stefańczyk – A. Morro, przybocznym jest dh. W. Kurzępa.
Rozkazem L9/82 drużynowego G. Shmidta dnia 26.III.1982r. – powstały dwa zastępy:
SKAUCI – zast. dh. J. Komar
AMORY – zast. dh. M. Stefańczyk
1.V.1982r. – Funkcję drużynowego ponownie obejmuję J. Kurzępa.
Lipiec 1982r. – Łukęcin obóz szkoleniowy funkcyjnych starszoharcerskich. Obecni: JA-KO, Karolina i J. Kurzępa – Z-ca k-ta obozu.
1.IX.1982r. – Inauguracja pracy w drużynie. Ognisko „Na kanale” wspólne śpiewy, pląsy i wspominki z wakacji. Brak odzewu ze strony uczniów z pierwszych klas na akcję.
10.IX.1982r. – Biwak u schyłku lata – Osiecznica ’82. Biwak udany. Plany na Zimowisko ’83
- XIII Rajd szlakiem strażnic WOP. Jadą tam SKAUCI pod wodzą dh. Brody. Wracają z trzecim miejscem. Rozkazem L8/82 druhowie biorący udział w tej akcji otrzymują pochwałę
4.XI.1982r. – zbiórka alarmowa, która wykazała braki wiedzy harcerskiej wśród harcerzy z 1 DSH. Podjęto decyzję, iż na czas dochodzenia do dobrego poziomu swej wiedzy zdejmujemy chusty.
7.XI.1982r. – zbiórka rocznicowa pod hasłem „Mamy Roczek”.
Zbiórka rozpoczęła się 15 minutową musztrą, a po niej wieczór przy świecach w miłej atmosferze.
18.XI.1982r. – Drużyna wystawia poczet sztandarowy Komendy Hufca w składzie: G. Zawada – dowódca, B. Bojanowska – asysta, W. Kurzępa – chorąży.
9.XII.1982r. – Spotkanie z Panią Dyr. A. Darmoń. Pani Dyr. Zapewnia, iż będzie zabiegała o przeznaczenie na cele harcerskie zamku i pomieszczeń się tam znajdujących.
27.XII.1982r. – Biwak, w Janiuszewicach. Nie odbył się z powodu małej frekwencji (5 osób).
16.I.1983r. – Rocznica 64 – ta śmierci A. Małkowskiego została uczczona zbiórką alarmową, na której szukano odpowiedzi na pytanie: „Jak wyglądałby ruch, którego inspiratorem był on dziś – gdyby żył, czy byłby prężniejszy?
Na tej samej zbiórce postanowiono, że drużyna będzie działać w 10 – kę jako zastęp A. Małkowskiego: Malwa, Marta, Jarka, Majduczek oraz Nutka, Kucio, Gucio, Jaca, Karolina i Sokół stanowią tę dziesiątkę.
4.II.83r. – Rozkazem L1/83 pomyślnie zakończyli próbę „bis” i odzyskali swoje chusty oraz prawo do śpiewania hymnu 1 DSH Dh. – G. Basaj G.Zawada, C. Pawłowski, J. Komar, G. Gałęzki, J. Wiśniewski, D. Maciejewski. Rozkaz ten został wydany już na zimowisku – Dychów’83.
29.I – 5 II 1983r. – Zimowisko Dychów’83. Na zimowisku zrealizowano:
- Harcerską pomoc – harcerska zima
- Praca nad doskonaleniem wiedzy harcerskiej
- Małe formy teatralne
- Lista przebojów – Dychów’83
- Savoir – Viure, na co dzień
Na zimowisku było 30 osób; Komendant – J Kurzępa, Kwatermistrz – Z Dudzic, Instruktor – D. Mazurkiewicz, Piguła – M. Kłodzińska.
Dnia 3.II.83r. na wniosek Drużyny wprowadzono do życia codziennego rozkazem L2/83 nazwę 1 DSH – Trop – Znaczyła ona, że drużyna znalazła drogę, po której kroczyć będzie rozwijając się w harcerskim stylu życia działaniu. Tego samego dnia dh. J. Wiśniewski zostaje dopuszczony do przyrzeczenia 1 DSH Trop.
8-16.III.1983r. – Rajd „Arsenał”. Patrol pod wodzą dh. Gucia
29.II – 20.IV.83r. – konkurs „Gospodarność”. Prace społeczne i zarobkowe.
VI – IX – Kampania powitanie.
HAL’83
Bieszczady – 26 dni lipca
Zgrupowanie w Uściu 31.VII – 20.VIII. 83r.
PZHS VIII 83r.
16-18 IX 83r. Start’83. Gubiński zlot instruktorów chorągwi im. WOP. Na tym zlocie został otwarty OP 19 dh. dh. II miejsce SKAUCI

23-25 IX 83r. – Biwak ”U schyłku lata” w Osiecznicy. Zaprzyjaźnione drużyny: „Lotnicy”, „Wawer”, „Buczina”

Rozkazem L13/83 z dnia 17. IX. 83r. Zostali mianowani zastępowi:
dh. Karolina – C. Pawłowski – zastęp III dh. Hajduczek – B. Zawada – zastęp IV
dh. Nutka – G. Gałęski – zastęp V
Rozkazem L14/83 z dnia 23 IX 83 zostało zatwierdzone Prawo proporcowe, opracowane dnia 26.VII przez RD
Rozkazem L15/8
3 z dnia 11 X 83 zostaje powołana do życia Kapituła Stopni Harcerskich przy 1 DSH –TROP- w składzie: dh Franciszek Cybulski HR – przewodniczący oraz członkowie: dh Malwa – wędrow, ćwik Ja-Ko, ćwik Karolina, pionierka Irka oraz Kania 12 XI 83 – Spotkanie z I sekretarzem KM – G PZPR
27 XI 83 – Obchody drugiej rocznicy powstania 1 DSH. Zaproszono drużyny:
7 „Wirki”, 163 M DSH, II „Wawer” i 19 „Rój”
26 XI 83 – Rozkazem L18/83 dh J Wiśniewski zostaje mianowany zastępowym SKAUTÓW na miejsce ćwika JA-KO
29 XII 83 – Gospodarzem drużyny na Parysa (matura) zostaje ćw. JA-KO
I – II 84 – Praca w drużynie nad doskonaleniem technik harcerskich. Praca w nowej harcówce przy ul. Poznańskiej
23 I 84 – Spotkanie wyjaśniające: RD –TROP- z K Ch. Zielona Góra, hm PL
Z. Szelnechem ,K M Krosno Odrz. dh M. Siuda i Dyrektorem LO – mgr
A. Domagała. Spotkanie nie przynosi nic miłego.
4-5 II 84 – Pobyt we Wronkach – sprawdzenie wiedzy harcerskiej i zintegrowanie drużyny.
7-11 II 84 – NAZ `84 – zimowisko dochodzące pt. „Budujemy prawdziwe podstawy harcerstwa w naszych harcerzach.” Tematy: A. Małkowski, A Morro.
22 II 84 – Dzień myśli bratniej – Jest czas zastanawiania się nad atmosferą w drużynie.
10 III 84 - Zbiórka alarmowa – „Na Arsenał pojedziemy wówczas gdy prace w harcówce będą zakończone do 22 III.
23 III 84 – ARSENAŁ `84 – dh M. Rynas i J. Pawłowska zostały dopuszczone do złożenia P.H
1 IV 84 – Otwarcie nowej harcówki. Otwarto OP dh: D. Sembrat, M. Rynas,
A. Bajarojć, M. Wiśniewska i D. Miechowicz.
7 IV 84 – Zakończenie OP w 1 DSH –TROP- Ukończyli dh i dh:
Za najlepszą ocenę za postawę w działaniu i za wiedzę:
Dh T. Miechowicz – Dwudziestacy
Dh J. Pawłowska - Emisariuszki
Dh A. Radecki – Skauci st.
Za zaangażowanie i właściwe zrozumienie idei harcerstwa:
Dh J. Żurek – Amory
Dh K. Węgrzyn – Emisariuszki
Dh P. Gałęski – Skauci mł.
Dh P. Chabierski – Skauci st.
Dh R. Mateuszów – Dwudziestacy
Starszyzna Tropu dopuściła do przyrzeczenia:
Skautów mł:
Dh J. Cieślarczyk
Dh R. Szarkowiz
Dh T. Bajanowski
Emisariuszek:
Dh A. Pastuszko
Dwudziestaków:
Dh D. Rajman
Dh M. Rynas
Dh M Wiśniewska
1 V 84 – Udział w manifestacji pierwszomajowej. Zostaje powołany poczet sztandarowy w składzie:
D-ca pocztu – ćw. J Komar
Chorąży sztandaru – ćw. C. Pawłowski
Prawoskrzydłowy – D. Maciejewski
4 V 84 – JA-KO ma otwartą próbę na H.O.
5 V 84 – Dymisja zastępowej Emisariuszek dh. B. Zawady. – Zastępem tymczasowo zajmuje się drużynowy.
7 V 84 – Rozkazem komendy hufca dh.:
JA-KO
C. Pawłowski
G. Gałęski
J. Wiśniewski
M. Stefańczyk
Zostają udekorowani odznaką Chorągwianą.
28 VI 84 – Krosno Odrz. – Rozkaz L16/84 w oparciu o decyzję Sądu Honorowego 1 DSH –TROP- w składzie:
dh phm. J. Kurzępa – przewodniczący
dh. Wędrowniczka – M. Stefańczyk
dh pion. – B. Bojanowska
dh M. Rynas
dh ćw. G. Gałęski
dh ćw. J. Komar
dh. J. Wiśniewski
dh T. Mieckowicz
dh. J Cieślaczyk
rozpatrującego sprawę o temacie konstytucji 1 DSH –TROP- a szczególnie kodeksu honorowego 1 DSH –TROP-
$2 p.2 „ Postępowanie w życiu codziennym harcerzy 1 DSH –TROP- niech charakteryzuje umiar w korzystaniu z dóbr cielesnych, niech harcerki mają na względzie swoją cześć, a harcerze swój honor.
Zawieszam na czas 3 miesięcy tj. do 1 X 1984 następujące druhny:
Dh Dorota Rojman
Dh Marzena Rynas
Dh Aldona Pastuszko
Z jednoczesnym zabraniem chusty na 6 miesięcy tj. do 1 I 1985
Dh Martę Wiśniewską z jednoczesnym zabraniem chusty.
Udzielam nagany dh Katarzynie Węgrzyn
Drużynowy: J Kurzępa

Odwołały się do zbiórki drużyny, która zadecydowała, że:
Dh Marta – zawieszona na 3 miesiące
Dh Aldona – oddaje chustę
Dh Dorota - oddaje chustę
Dh Marzena - oddaje chustę
Oraz wszystkie otrzymują nagany
7 VI 84 – Spotkanie z dh Marciniakiem, bratem Floriana Marciniaka (byłego naczelnika Sz.Sz.)
7 VI 84 – rozkaz drużynowego o otwarciu OP B. Bajanowskiej na stopień wędrowniczki oraz dh T. Miechowicz na ćwika, który jest też zobowiązany do PO zastępowego Dwudziestaków na obozie w Łukęcinie
1 IX 84 – Zbiórka oceniająca HAL `84 w wydaniu drużyny Skauci mł. Byli w Łukęcinie i pomogli Malwie sporządzić gazetkę (wspaniałą).
11 IX 84 – Rozkazem drużynowego na funkcję zastępowego Dwudziestaków w miejsce C. Pawłowskiego zostaje mianowany dh R.. Mateuszów. W miejsce gospodarza drużyny dh Jacka Komara zostaje mianowany dh. Tomasz Miechowicz. Dh Jola Żurek jest mianowana na proporcową Amorów. Zostaje mianowany na ćwika dh. J Wiśniewski, otwarto okres próbny dh Dariuszowi Gontarzowi ( zast. Skauci ml.)
20-23 IX 84 – XV Rajd S.S, WOP. Patrol Skautów i kombinowany patrol Pluma i Amorów. Skauci - I miejsce; Plum – IX miejsce;
27-28 IX 84 – Biwak „U schyłku lata`84” – Osiecznica. Dh Cebuli zostaje otwarty OP na HO i pwd; Dh JA-KO i C. Pawłowskiemu zostaje przyznany stopień HO. Rozkaz komendy hufca z 18 IX 84 – przyznano stopnie przewodnika dh. Wędr. M Stefańczyk; dh HO JA- KO; dh HO C. Pawłowskiemu.
27 IX 84 – Alert Naczelnika ZHP – Uczczenie 45 rocznicy powstania SZ.SZ.
29 IX 84 – Rozkazem drużynowego dh G. Gałęskiemu zostaje otwarta próba na HO oraz dh: R. Mateuszów, A. Radeckiemu, J. Cieślarczykowi,
R. Szarkowaczowi próbę na ćwika.
2 XI 84 – Rozkaz l24/84 drużynowego J.K. Przyznano sprawność żubra dh. Romanowi Zalech (Skauci) oraz prawo do noszenia barw drużyny 1 DSH – TROP-
anulując wyrok po Sądzie Honorowym Dh: D. Rojman; M. Rynas;
M. Wiśniewskiej; A. Pastuszko.
3 XI 84 – Jesienna olimpiada sportów niebanalnych w Osiecznicy.
11 Xi 84 – Bieg zakończeniowy na chustę : A. Kaczor, J. Pawłowski, D. Sembrat, M. Misiewicz, D. Miechowicz, R. Zalech, M Woźniak, M. Kraiński, M. Gasztoł,
M. Wrzesińska.
17 XI 84 – Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Hufca. Obecna nasz RD.
- mamy człowieka w K H – C. Pawłowski
- wyeliminowano dh Siudę
- dopuszczono do K. Sp. Wyb. Chorągwi 3 ludzi z Tropu
- przedstawiono problem H.S.
15 XII 84 – I Harcerski Festiwal Artystyczny Hufca ZHP Krosno O. Harfa`84 drużyna:
Dwudziestacy – akcja propagandowa
Skauci i Skauci mł. – akcja Organizacyjna
Amory – obsługa festiwalu (handlowa)
Wszyscy – przygotowanie programu.
28 I 85 – Zimowisko Dychów`85;
zastępca komendanta – dh ćwik G. Gałęski
oboźny – dh ćwik J. Wiśniewski
kwatermistrz – dh T. Miechowicz
P. K. Plarecka – księgowa
P. O. K. Bisko i Z. Dudzic – Kucharki
16 II 85 – W miejsce dh. T Miechowicza, który odchodzi na własną prośbę, gospodarzem zostaje na O.P. dh A Radecki. Zostają zawieszeni w czynnościach dh: D. Rajman, R. Mateuszów, A. Pastuszko.
24 II 85 – Rozkazem drużynowego zastęp Skauci zostaje ukarany za skandaliczne zachowanie się podczas gry wojennej. Dh A. Radecki i dh P. Chabierski muszą oddać do depozytu swoje chusty, a dh.: Krasiński, Woźniak, Gasztoł i Miechowicz do pełnej rehabilitacji mają wstrzymaną uroczystość przyrzeczenia 1 DSH –TROP-
22 III 85 – Rozkaz L4/85 : anuluje się rozkaz z 24 II 85 o naganie dla zastępu Skauci i rehabilitacji w/w.
23 III 85 – W-wa, Stare Miasto – dh Gontasz składa Przyrzeczenie harcerskie oraz wraz z dh. Miechowiczem, Krajańskim, Gasztołem, Woźniakiem, oraz Misiewiczem, składają przyrzeczenie drużynie. Tego samego dnia ale na Powiązkach zostaje odczytany rozkaz o rezygnacji, w związku ze służbą LWP, dh ćwik G. Gałęskiego z funkcji zastępowego Skautów mł. i jednocześnie powołując na jego miejsce dh J. Cieślarczyka.
16 IV 85 – Na wniosek zastepowego SKAUTÓW dh. Wiśniewskiego drużynowy zwalnia z funkcji :
proporcowego – D. Miechowicza
gospodarza zastępu – M. Krajańskiego
podzastępowego – A. Radeckiego
28 V 85 – Zostają zawieszone Emisariuszki, Dwudziestacy, Amory za brak frekfencji w zamierzeniach drużyny. Powstają w ramach 1 DSH –TROP- dwa plutony:
- męski złożony ze Skautów i Skautów mł. po dowództwem pwd. J. Komara H.O.
- rzęski złożony z Emisariuszek, Amorów, Dwudziestaków pod dowództwem
pwd. Cezara Pawłowskiego H.O.
7 VI 85 – Zostaje otwarty OP
Amory: dh J. Skorupa, dh S. Borowiecka
Emisariuszki: dh M. Parzkowska
Dwudziestacy: dh.: A. Mróz, D. Majkszak, K Szymlicki, D. Królak
Tego samego dnia na wniosek zastępowej Dwudziestaków powołano na funkcję gospodarza i proporcowej zastępu dh M. Rynas.
9 VI 85 – Dh: M. Wodniak i D. Miechowicz oddali swe chusty i odeszli na inną drogę samorealizacji harcerskiej.
8 IV 85 – Wielkanoc w drużynie
24-26 V 85 – Biwak Dryżyny – ostatnie przymiarki do HAL`85
1 VI 85 – Dzień dziecka i Matura`85
28 VI 85 – Podsumumowując rok harcerski 84/85 zostaje podjęta decyzja przez dh drużynowego na wnisek szefostwa plutonu II, którego skład został uszczuplony o dh: Wiśniewską, Rynas, Rajman, Kaczor, Adu, Pastuszko. Ponadto p.o. zastępowego Dwudziestaków ma dh M. Gasztoł. Nadal utrzymuje się zastęp Emisariuszki i na funkcję p.o zastępowej powołuje się K. Węgrzyn. Zastęp Amorów ulega rozwiązaniu, o ile do dnia 17 XI nie zmieni się w nim sytuacja kadrowa i działalność zastępu. Wykreśla się z listy członków działających dh:
G. Basaj, G. Zawadę, dh J. Lato proponując dwóm pierwszym jaki dh Parysowi Majewskiemu członkostwo honorowe.
4 VII 85 – 21 VII 85 – HOB`40. Kadrę stanowili: Programowiec – B Bojanowska; oboźny – Jaro Wiśniewski, komedant – J. Kurzępa. 15 uczestników zapewniło wspaniałą atmosferę. Przewędrowano całe Bieszczady (był to obóz wędrowny).
20 – 22 IX 85 – Biwak „U schyłku lata” – Osiecznica`85. 22 IX dh J. Wiśniewskiemu zostaje przyznany stopień H.O. oraz dh. M Guszłatowi i
M. Krajańskiemu OP na ćwika zostaje otwarty dh B. Bojanowskiej próbę wędrowniczki.
27 IX 85 – SZ-SZ – początek drogi – gra, spotkanie z byłym zawiszakiem dh Rogalińskim. Wypadła słabo z powodu działań tubylców. Dh Jaro złożył ślubowanie H.O
24 VIII 85 – Dh H.O J. Wiśniewski zostaje zwolniony z funkcji zastępowego (Skautów) z powodu matury. Jego miejsce zajmuje A. Radecki, który zostaje również gospodarzem drużyny. Dh Gasztoł zajmuje miejsce dh Martyny Wiśniewskiej, która zostaje wykreślona z listy –TROP-u i zdjęta z funkcji zast. Zastępowego SKAUTÓW dh Cieślarczyka zastępuję jako p.o. dh. Gontasz. Amory i Emis muszą przeprowadzić nabór nowych ludzi do 17 XI 85.
Zostaje powołana w ramach Drużyny Loża Ekspertów.
Sygnalizacja – P. Gałęski
Samarytanka – K. Węgrzyn
Terenoznawstwo – R. Szarkowicz
Pionierka – A. Radecki
Węzły – M. Krajiński
Historia harcerstwa – M. Gasztoł + M. Misiewicz
Regulaminy ZHP – C. Pawłowski
Struktury ZHP – B. Bojanowska
Zatwierdzono sprawności – Westman, Bushman, Znawca dziejów, Tarzan, Żubr, Dromader opracowane przez dh Gałęskiego.
Nagana za niestosowne zachowanie dla : dh J. Kurzępy i upomnienia dla dh: A. Radeckiego, M. Krajańskiego i M. Gasztoł.
17 X 85 – Zbiórka rocznicowa drużyny podsumowująca 4 lata jej pracy. Otwarto OP dh. Dorocie Tararako
20 XI 85 – Zgodnie z decyzją drużyny z sierpnia 85 roku podczas obozu w ZGA dwa zastępy miały czas do 17 XI na poprawę swej sytuacji kadrowej. Zawieszono do odwołania zastęp Amory. Pochwała dla dh. Jareczka za zdobycie kompletu kocherów dla drużyny.
14 XII 85 – Dh. Jarosław Wiśniewski składa zobowiązanie instruktorskie. W tym dniu otwarto OP dh. B. Czaplickiej i K. Mierzejwskiej.
31 XII 85 – Sylwestra drużyny u P. Chabierskiego.
03 I 86 – Przygotowanie do XVI Rajdu ARSENAŁ`86 – 5-6 IV Warszawie. Rezygnacja A. Radeckiego z funkcji gospodarza drużyny – powołano za niego
R. Szarkowicza. Otwarto OP dh. G. Dąbrowskiemu i dh. S. Szyszko
11 I 86 – Rajna zostaje urlopowany – na jego miejsce powołano Sokoła.
15 II 86 – Z powodu zmiany miejsca działania dh. Darek Majewski zostaje odwołany z funkcji prawoskrzydłowego pocztu sztandarowego 1DSH TROP Na jego miejsce zostaje powołany pwd. J. Wiśniewski H.O
1 II – 13 II 86 – Zimowisko Bieszczaduy`86
15 III 86 – W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego drużynowego dh. Phm. J. Kurzępy decyzją RD na funkcję tę powołano dh. Pwd C. Pawłowkiego
11 V 86 - Drużynowy C. Pawłowski otworzył OP dh. M. Cieślakowi, P. Krzyckiemu oraz E. Wojciechowskiej. Dh. G. Dąbrowski został podzastępowym Skautów, T. Kaczorowski gosp. W/W zastępu oraz M. Gasztoł – kronikarz, zapiewajło. W zastępie Skauci Mł. mianowano: P. Gałęski – gospodarz, M. Misiewicz – podzastępowy, M. Cieślak – Zapiewajło.
5 IV 86 – Koniec urlopu Rajny . Otwarto OP dh. T Kaczorowskiemu i dh. M. Gaszoł. Warszawa – ARSENAŁ
27 VIII 86 – Rozkazem L7/86 zostaje przywrócony stan sprzed 15.III. 86 co oznacza, że drużynowym jest nadal hm. J Kurzępa.
28 IX 86 – „28 dzień Powstania” Zbiórka będąca hołdem złożonym powstańcom Warszawy. Przyznano stopień ćwika dh: M. Gasztoł – Wodzu; P. Chabierski – Przemo; A. Radecki – Czajna; R. Szarkowicz – Szarak.
9 X 86 – Na funkcję p.o. zastępowego SKAUTÓW zostaje powołany dh.Czapla. Otwarto próby ćwikowskie dh: P. Gałęskiemu; M. Misiewicz; D. Gontarz oraz OP w 1 DSH –TROP- dh. Kucharzowi z datą wsteczną 24 XIII 86. Zostają dopuszczeni do biegu zakończeniowego dh: M. Cieślak; P. Krzycki – Pająk;
K. Mierzejewska – Balbina; T. Kaczanowski – Kaczan; T. Bajanowski – Bajan.
10 VII VII 86 – HOB`40 Bieszczady`86 – Oprócz pracy na rzecz Bieszczad była prowadzona SZ. W. i SZ. N. Było wiele wędrowania po górach. Chłopcy brali udział w Radzie Centralnym na najtrudniejszej trasie. W ogólnej klasyfikacji drużyna zdobyła II miejsce na trasie oraz II miejsce w Centralnym biegu rajdu. Po rajdzie chłopcy zostali zaatakowani doległościami żołądkowymi i tak dh:
T. Kaczanowski, T. Bajanowski, A. Guszłat, J. Młynkowiak znaleźli się w szpitalach. Dziewczęta w czasie gdy mężczyźni deptali góry uczestniczyły w Festiwalu w Lezku. W czasie obozu otwarto OP dh: T. Bojanowskiemu i P. Szernierowi.
25 X 86 – Decyzją RD dopuszczono do złożenia przyrzeczenia drużynie dh:
D.Tararako, K. Mierzejską, E. Wojciechowską, G. Dąbrowskiego, T. Kaczanowski, M Cieślak, T. Bojanowski, P. Krzycki. Tego samego dnia został mianowany poczet: lewoskrzydłowy – dh R. Szarkowicz, prawoskrzydłowy dh. P. Chabierski, Chorąży sztandaru dh. Pwd. C Pawłowski.
30 X 86 – Wewnątrz drużynowy Festiwal piosenki (Sk. I Sk mł.)
13 XI 86 - 4 PPD – Mifling Pokojowy. Zaproszona 3 DH z Osiecznicy, DSH z LO Krosno Odrz. I 7 DH z SP-1
21-23 XI 86 – Biwak w Boryszynie – drobne usterki (Skauci wezwani na rozmowę z RD)
30 XI 86 – Andrzejki dla SP – 2 organizują zastępy –PORT-u, a pomagają Emisariuszki z Dwudziestakami. Dziewczyny nie sprawdziły się.
20 XII 86 – Zostaje otwarty OP dh. J. Wąsik i dh. A. Szarkowicz. Zostaje zwolniony z funkcji gospodarza drużyny Szarak z wyrazami uznania za jego pracę gospodarską, na jego miejsce powołano Gumiemu. Powołano na funkcję zastępowej Emisariuszek dh K Węgrzyn – Kasza. Decyzją K. S. Przyznano stopień ćwika dh M Krajańskiemu.
26 XII 86 – Wigilia w drużynie. Przy stole wigilijnym prócz RD, drużynowego, Skautów, Skautów Mł., Dwudziestaków, Emisariuszek siedzieli „Starzy” –TROP-u
Wyświetlano filmy i slajdy przedstawiające pracę drużyny. W czasie tego wieczoru nastąpiło zaprzysiężenie zastępu Emisariuszek, nadanie ćwika dh M Krajańskiemu oraz przekazanie funkcji gospodarza drużyny dh Gumiemu.
31 XII 86 – Sylwestra drużyny u dh Michała.
05 I 87 – Otwarto próbę na HO dh: J Woźniakowi i M. Gasztoł
10 I 87 – Zbiórka rocznicowa związana ze śmiercią A. Małkowskiego.
1 II – 13 II 87 – Zimowisko w Wilanówku k/Warszawy. 32 osoby z obu drużyn. Wielki konkurs wiedzy ogólno-harcerski trwający przez całe zimowisko. W sygnalizacji wygrał dh Pająk oraz w konkursie samarytanki i historii – zastęp Dwudziestacy. Na wniosek zastępowych zastępu Gepardy i Perszeron otworzono OP w 3 DH –PORT- dh: J. Radecki, P. Konowalik, G. Smyk, M. Plawko, P. Sitkiewicz, R. Migonis, J. Szlachetka. Z datą wsteczną 1 II 87 otwarto OP w
-PORT- dh: R. Jasiński, T. Lewandowski, R. Wężyk zamknięty na ten okres z wynikiem pozytywnym. Na wniosek zast. Zast. Skauci Mł. otwarto OP dh A Kodź. Za pozytywny udział w zimowisku zostali wyróżnieni dh: T. Bojanowski, M. Miszewicz, D. Gontasz oraz D. Tararako, otwierając jej jednocześnie OP na Pionierkę.
22 II 87 – Dzień Myśli Bratniej – w tym dniu Przyrzeczenie drużynie złożyli dh: R. Jasiński, T. Lewandowski i R. Wężyk. Decyzją Kapituły Stopni przyznano stopień pionierki dh. K Wegrzyn. Na wniosek zast. Skautów dh P. Chabierskiego otwarto OP dh A. Kaczanowskiemu. Powołano Poczet Sztandarowy Drużyn w składzie: chorąży sztandaru – ćw. A. Radecki; lewoskrzydłowy – ćw. R. Szarkowicz – Szarak; prawoskrzydłowy – ćw. P. Chabierski – Przemo. Jednocześnie zwolniono z funkcji chorążego sztandaru dh HO Cezara Pawłowskiego.
30 IV – 3 V 87 – ISB`87 – rywalizacja między zastępami.
8-20 V 87 – Kampania bohater drużyny –PORT-. PORT zdobywał miano dh A. Małkowskiego poprzez zwiad w historię – szukamy śladów dh. Andrzeja, zwiad we współczesność. Harcerzem być – wystawa obrazująca działalność dh Andrzeja-
przeprowadzenie konkursu indywidualnego – Droga jego życia. Kampania skończyła się biwakiem 22-24 V 87.
1-20 IX 87 – Kampania Powitanie
28-29 XI 87 – Biwak Dychów`87 – Nadanie imienia drużynie A. Małkowskiego. Zdaniem harcerek i harcerzy 1 DSH –TROP- oraz RD –PORT- 3 DH – PORT- zasłużyła na miano A. Małkowskiego i decyzją Hufca ZHP Krosno Odrz. Zezwala się na noszenie imienia A. Małkowskiego przez 3 DH – PORT-
14 XIII 87 – Rozkazem drużynowego zamknięto OP z wynikiem pozytywnym dh: M. Plawgo, P. Konowalik, S. Michniewicz i dopuszczono w/w druchów do złożenia przyrzeczenia 3 DH – PORT- im. A. Małkowskiego. Otwarto jednocześnie OP dh: P. Wężyk, T. Legutko, R. Paliwoda, B. Legutko
15 I 88 – Rozkazem drużynowego zostali zakwalifikowani na Zimowisko Dychów`88 dh: R. Wężyk – Sz.W; R. Paliwoda; T. Legutko; P. Konowalik; P. Wężyk; M. Rak – Sz.N
12 II 88 – HAZ`88 – Zimowisko Dychów`88 odbywało się w SP-Dychów. Rozkazem drużynowego zaliczyli OP dh: będący na zimowisku – w Tropie:
R. Mieckiewicz, T. Witczak, E. Korościk, M. Witczak, K. Baszy. W Porcie:
M. Żak, T. Legutko, R. Paliwoda, P. Konowalik, M. Plawgo. W/w dh (prócz M. Żaka) mają prawo przystąpić do przyrzeczenia drużyny, przyrzeczenie te złożył dh. Michniewicz. Indywidualny egzamin (z powodu choroby) z wiedzy obowiązującej w 1 DSH – TROP- przeszła z warunkiem pozytywnym dh. A. Szarkowicz i ma prawo do przyrzeczenia drużynie. Tym samym rozkazem zostali mianowani: na funkcję zastępowego Dwudziestaków – dh T. Bojanowski; na funkcję p.o. zastępowej Emisariuszek – dh E Korościk; na funkcję drużynowego DH Dychów – dh A Kaczanawski.
22 II 88 – Dzień Myśli Bratniej
29 IV – 1 V – ISB`88, które odbyło się nad Bobrem. Zastęp Gepardy zajmował się kuchnią oraz Watrą pod dowództwem Radyja (kucharzami nie byli najlepszymi). Odbyła się gra z przeprawą przez Bóbr.
5 III 88 – Pod Marcinowicami odbyła się zbiórka Drużyny w czasie której dh: E. Korościk, A. Szarakowicz, R. Michniewicz, T. Witczak, K. Basaj złożyli Przyrzeczenie drużynie. W tym samym dniu zostaje zamknięta próba na ćwika z wynikiem pozytywnym dh P. Gałeskiemu. Oraz zatwierdzona na wniosek p.o. zastępowej Emisariuszek nominacji na proporcową w/w zast. Dh A. Szarkowicz.
17 IV 66 – W związku ze złamaniem konstytucji 1 DSH TROP a szczególnie punktu mówiącego o obowiązkach członka 1 DSH TROP przez dh: Czaple, Balbine, Eligusza zostają pozbawieni praw do noszenia insygniów TROP-owskich
i wykreśleni z listy członków. Jednocześnie za nie wywiązanie się przez zastęp SKAUCI Mł.z zadań nałożonych nań przez RD zawieszono zastęp do odwołania.
4-24 VII 88 – Zlot Grunwaldzki. Mamy reprezentować całą chorągiew. Powołano komendę obozu w składzie: programowiec: Bajan; oboźny: Szarak; kwatermistrz: Witek. Zwolniono z funkcji totemowego dh. He-mana i powołano na jego miejsce dh. Maciusia. Jest to wyróżnienie za sprawne wykonanie zadanie (wykładzina do klubu 997) – Udzielono mu pochwały. Dh Witek był zobowiązany do przewiezienia sztandaru drużyny i opiekowania się nim do przyjazdu drużynowego

10 VII 88 – Na funkcje chorążego sztandaru powołano dh. Bojana – Pola Grunwaldzkie- Obóz nasz był w stannicy Wrocław – Jelenia Góra ale programowo byliśmy samodzielni. Dziewczęta prowadziły przedszkole we wsi Brzeżno Mazurskie koło której stacjonowaliśmy. Chłopcy sprzedaż kartek w innych stannicach.
VIII-X 88 – Załamanie pracy w drużynie (pokutuje to w przyszłości tj. IV 89) – Pluton męski – Skauci + Skauci Mł. + Dwudziestacy
Pluton kobiecy – Emisariuszki.
19 XI 88 – Rozkazem L 13/88 drużynowego powołano na funkcję zastępowego zast. Gepardy dh. Radyja i zast. Emisariuszki dh Agi. W/w oraz dh Maciusiowi otwarto próbę na stopnie ćwika i pionierki. Powołano Radę Starszych przy 1 DSH TROP w której skład weszli dh: Wodzu, Mamut, Przemo, Piecia oraz Bełata. Reaktywuje się zast. Skauci Mł.; pozostawia się Dwudziestakom miesiąc na uporządkowanie spraw w zastępie; urlopuje się dotychczasowego zastępowego dh. Bojana, a na jego miejsce powołuje dh Pająka.
20 XI 88 – Odwołano z funkcji chorążego sztandaru drużyny dh. Bojana, powołując na tę funkcję dh. Witka
28 XI 88 – Otwarto próbę na ćwika dh. K. Basajowi oraz powołano asystę sztandaru drużyny dh: Maciusia i Krzysia. Chorąży Witek + asysta, w/g umowy, formalnie pieczę nad sztandarem uzyskują jednocześnie ze zdobyciem ćwika.
16 I 89 – Decyzją RD i rozkazem drużynowego dopuszczono do przyrzeczenia 1 DSH TROP dh: A. Wenkler, M. Stebelska, A. Rosolska, W. Szejnichowicz, W. Somerfeld, J. Alepur, R. Pleszyniak, M. Żak
30 I – 11 II 89 – Zimowisko Bytnica`89. Komenda:
Komendant: J. Kurzępa
Oboźny: Bajan
Programowiec: A. Szarkowicz
Kwaterka : Szarak + Witek
Na skutek tarć w drużynie doszło do zmian kadrowych. Oboźnym został Smerf, a programowcem: He-man
12 II 89 – Zgodnie z wnioskiem komendy zimowiska 1 DSH TROP i 3 DH PORT przyznano Odznaczenie Grunwaldzkie Zawiszy Czarnego dh. Romanowi Mickiewiczowi – Smerfowi. Jest on pierwszym, który uzyskał to miano w TROPie
25 II 89 – Na RD została zatwierdzona I edycja rywalizacji między zastępami RYWAL`89
14 III 89 – KO Rozkaz L3/89. Za złamanie Prawa Harcerskiego i tym samym Konstytucji Tropu – drużynowy i RD pozbawia prawa noszenia Krzyża Harcerskiego i barw drużyny 1 DSH TROP oraz członkostwa w drużynie następujące osoby: R. Szarkowicz, T. Bojanowski, M. Cieślak. Rozkaz wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. O waszym powrocie i ponownej próbie na harcerza zdecyduje RD nie wcześniej niż w styczniu 1990.
Czuwaj
H.O. hm. J. Kurzępa
14 III 89 – Miejsce wydalonych z drużyny zajmą:
-Zastęp Emisariuszki: p.o zast. Dh Hania
-Zastęp Skauci Mł. po zast. Dh Gumi (+Brykarz)
w PORCIE p.o zast. Dh. Docenta. Jednocześnie otwarto OP dh. Jackowi na wniosek p.o zastępowego SKAUT-ów
22 II 89 – W wyniku biegu Sz.N Okres próbny w 3 DH PORT zaliczyli następujący dh: R. Biernacki, B. Legutko, P. Wężyk zaliczając próbę harcerza a tym samym otwierając sobie OP w 3 DH PORT dh. M Gandyn.
30 III 89 – Zawieszono na okres od 1 IV do 30 IV w działalności zastępu i drużyny za niestosowne zachowanie w SP Dychów dh: Maliniaka i Pepego.
9 IV 89 – Decyzją RD powołano do życia Pluton Męski. Skauci, Skauci Mł i Dwudziestacy. Zawieszono w obowiązkach zastępową Emisariuszek dh Agnieszkę, a jej obowiązki przejmuję drużynowy.
26 V 89 – Zawieszono Dwudziestaków. Zamknięto próbę na stopień ćwika z wynikiem negatywnym dh Gunniemu, Smerfowi, Witkowi, He-Manowi, Pająkowi, Maciusiowi
29 VI 89 – Powołano na funkcję proporcowego drużyny dh Pampaliniego
4 VIII 89 – Udzielono nagany dh He- Manowi za dysponowanie sprzętem drużyny co nie jest w jego kompetencjach i obowiązkach 9wtargnięcie do magazynu drużyny)
31 VIII 89 – W związku z przypadającą na 1. IX, 50 rocznicą napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę w Tropie i Porcie miesiąc wrzesień będzie przebiegał pod kryptonimem –Pogotowie wojenne –PW- Powołano przybocznego ds. TROP-u – dh Smerfa powierzając mu jednocześnie funkcję Komendanta PW w TROPie oraz powołano przybocznego ds. PORTu dh He – Mana jednocześnie powierzając mu funkcję komendanta PW w Porcie. Zwolnino z funkcji zast. Emisariuszek dh. Agę a powołano na jej funkcję dh Moniś oraz powołano na funkcję zastępowych:
Skauci Mł – dh Bryku; Gepardy – dh. Huba; Perszeron – dh. Docent i zwolniono jednocześnie dh Guniego, Radyja i Micha z pełnionych dotychczas funkcji w/w zastępach obu drużyn.
Na czas „PW” powołać:
-sekcje dwójkowe i trójkowe
-przyjąć pseudonimy
-ustalić sieć alarmową i skrzynki alarmowe
-wykonać zadania „PW”
-na czas trwania „PW” założyć biało-czerwone opaski z napisem „39”
17 X 89 – Rocznica Drużyny – Pozbawiono prawa do barw drużyny i wykreślono z listy członków za łamanie Konstytucji 1 DSH TROP dh: A. Szarkowicz, A. Wenkler, K. Basaj, T. Lewandowski. Rozkaz podpisał przyboczny-Smerf.
25 X 89 – Rozkazem K-ta w PH Samotnego Jastrzębia został zakończony okres „WP” Harcerzy.
28 X 89 – jez. Niemka – Bankiet u schyłku lata. Pierwszy ras na wypadzie drużyny były dziewczyny z zast. Cebuli – „Hiptopteroprontozaurohipoceutrozaurusy”.
11 XI 89 – Zbiórka drużyny poświęcona O. W. i J. Piłsuckiemu – Zamek
IX 89 – VI 90 – Zastój (brak tzw. Ręki drużynowego)
2 XII 89 – Decyzją przybocznego Smerfa zast. Skauci Mł. zostaje zawieszony do momentu gotowości do samodzielnego działania.
4 I 90 – Decyzją RD TROPu i PORTu potwierdzono decyzję zbiórki drużyny z dnia 13 XII 89 o przejściu do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i jednoczesnym wystąpieniu obu drużyn z ZHP
3 IV 90 – Dh drużynowy odczytuje rozkaz podsumowujący 3 – miesięczną pracę drużyny:
-Postęp Perszeronów (Książę) i po zastępowego tego zastępu J. Glejuna
-Otwarto klub 997 za sprawą pracy Emisariuszek.
-Niepokojący stan zastępu Gepardy: Odchodzi Huba i powołano na jego funkcję p.o zastępowego Gepardów na okres próbny do 12 V 90 dh. Pepego (Opiekun zastępu – Pampek)
-Zobowiązano dh Brykacza i Janusza ze Skautów i dh. Zupę z Emisariuszek do zmiany postawy z biernej na aktywną w pracach drużyny.
-Poszerzenie składu osobowego drużyny (zwł. Skautów)
-Negatywna ocena pracy RD
-W związku z pozostawieniem w dniu 30 III 90 otwartej harcówki przez dh: Magdę i Kaśkę R.D postanowiła ukarać obie dh.; udziela nagany, uniemożliwia obu dh. Objęcie funkcji proporcowej przez okres 1 roku, nakazuje wykonanie do 15 V br. Tablicę węzłów do celów szkoleniowych.
-dh. Menia dnai 14 IV br. Pozostawiła otwarty klub 997 decyzją RD w/w ma przygotować spotkanie RD do 15 V br oraz zorganizować wyjazd TROPu do teatru.
-zadania przedoborowe dla gr. Kwatermistrzowskiej: Witek, Pampek, He-man, Cebula; i gr. Programowców: Monika, Marta, Mrówa, Magda, Smerf, Dominik, Pepe, Maciuś, Bryku, Sławek.
1 V 90 – Pochwała za Akademię 1 – go Maja dh: Marcie i Czarnej–Pyszna zabawa
21 VI 90 – Witek oddaje chustę (2 z Matematyki) z szacunku dla drużyny i zwolniono go z dotychczasowo pełnionych funkcji (Gospodarza drużyny – tę funkcję przejmuje Pampek). Przyjęto Krzysia i Docenta do prac w drużynie (zobowiązani są do wykonania do końca wakacji kuchni polowej na BL po czym pobiegną w biegu zaliczeniowym dla sprawdzenia ich wiedzy). Przejście do TROPu Hasek zobowiązuje je do usystematyzowania i konkretyzacji prac oraz obrazu zastępu do końca wakacji `90. Ostrzeżenie dla Księcia, Pampka, Pepego – słaba działalność zastępów.
VIII 90 – HAL`90 – Bieszczady. W czasie obozu zawiązało się Bractwo Kapturowe oraz dh: M. Tararako, D. Nowak, P. Wężuk, S. Krajiński dnia 13 VIII 90 w Polanie złożyli przysięgę na wierność ideom drużyny zawartych w słowach naszego przyrzeczenia.
16 IX 90 – W związku z opuszczeniem harcówki poszukiwania nowej.
- „Laur Zwycięstwa” do zdobycia przez wszystkie zastępy obu drużyn.
- Pochwała dla Plastka, Pawła, Rambobrata, Rambo, Smerfa, Pampka, Krzysia, Makarona za zgromadzenie materiału na Bazę Leśną.
16 XI 90 – Na zamku w K.O. złożyła Przyrzeczenie Drużynie dh. Magda Wójcicka
26 XII 90 – Zamknięto OP dh. Leszkowi Skórze i dopuszczono w/w do złożenia Przyrzeczenia Drużynie 3 DH –PORT- Przyrzeczenie jako pierwsze w historii obu drużyn odbyło się na Bazie Leśnej. Za pracę na BL i działalność w drużynie zamknięto OP i dopuszczono do złożenia przyrzeczenia drużynie zastępowi Gepardy (większości) tj. dh: Piotra, Pawła Przybyszów; R. Szlachetkę i P. Rosolskiego oraz otwarto OP dh. Siwemu-Markowi. Zastępowemu udzielono pochwały (Pepe p.o)
10 I 91 – Rozkazem drużynowego powołano kadrę zimowiska 1 DSH TROP i 3 DH PORT w Zbytnicy w składzie:
Komendant – hm J. Kurzępa – Jaca
Oboźny – K. Basaj – Krzysia
Programowiec – T. Lewandowski – Docent
Kwatermistrz – R. Pleszyniak – Pampolini
P-12 (parszywa dwunastka): M. Wójcicka, Mrówa – Tararako, He-man-Kaczanowski, Witek – Tomek Witczak, Smerf – R. Mickiewicz, Pampek – R. Pleszyniak, Pepe – P. Wężyk, Rambo – J. Szlachetka, Rambobrat – R. Szlachetka, Docent – T. Lewandowski, Krzysia – K. Basaj, Jaca – J. Kurzępa (100% wykorzystanie czasu zimowiska)
13 I 91 – Zaprzysiężenie na zast. Na baszcie w K.O dh. Pampoliniego (Perszeron).
28 I – 10 II 91 – HAZ`91 Zimowisko w Bytnicy: Skauci, Amory, Gepardy i Perszeron
26 IV –28 IV 91 – „Jeżykowe Harce” – Rokitno, Impreza dla środowiska harcerskiego z Ziemi lubuskiej. Organizatorem jest nasza drużyna. Jest to uwięczenie przygotowań do IV Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Komenda: Komendant – Jaca; programowiec – Smerf, kwatermistrz – Witek, Szef Kuchni – Mrówa; oboźny – Pampek obok nich drużynę reprezentują: Magda Wójcicka, Krzyś, Docent, Mały Maciuś, L. Skóra.
30 IV 91 – Drużynowy udzielił pochwały kadrze „ Jeżykowych Harców” oraz dh: Pampkowi, Rambo i Makaronowi za przygotowanie imprez związanych z Dniem Kobiet. Drużynowy wyraził uznanie dla Gepardów i Perszeronów za działalność i zwyżkową formę oraz niepokój o zastęp Skautów
30 IV – 5 V 91 – ISB`91 na Bazie Leśnej Kadra: K-t – Jaca, oboźny – Pepe, kwatermistrz – Leszek S., program K. Kogut, Warta i Służby – Makaron.
5 VI 91 – Rozkazem dryżynowego zawieszono zast. Emisariuszki. Drużynowy wyraża uznanie dh. Pampkowi za trud nad zorganizowaniem gromady, która skupia się wokół Niego. Podziękowano za przygotowanie Dnia Dziecka dh. Magdzie i dh. He-Manowi.