Ladowanie...

Drużyny 🤟


1 Wileńska Drużyna Harcerzy "Trop" im. A. Małkowskiego jest spadkobiercą legendarnej 1 WDH "Trop" im. Andrzeja Małkowskiego, działającej na Wileńszczyźnie od 1989 roku. Jest to jedno z najstarszych środowisk harcerskich od czasów odrodzenia harcerstwa na Litwie. Drużyna działa przy Gimnazjum im. Wł. Syrokomli. Obecnie w drużynie działają 4 zastępy.

1 WDH-ek “Port” im. Danuty Siedzikówny “Inki” jest żeńską drużyną harcerską działającą w liceum im. Adama Mickiewicza i w gimnazjum im. Szymona Konarskiego. Drużyna należy do Związku Drużyn Harcerskich “Trop”. Próba drużyny została otwarta 30 maja 2017 r. i zamknięta 16 grudnia 2017 r. Jej założycielką i pierwszą drużynową była dh. Gabriela Łotysz. W drużynie działają 3 zastępy :Tropicielki przygód, Sukceno i Veli. Drużyna wyróżnia się się tym, że druhny noszą czarne kapelusze.

Czuwaj! 3 WDH TROP to mała, lecz przyjacielska drużyna. Drużyna powstała w 1993 roku a założyciel to Andrzej Rus, zostaliśmy odrodzeni w 2017 przez Tomasza Sokołowskiego. Obecnie w naszej drużynie działają dwa zastępy ,,Leśni 🏕" którzy działają w progimnazjum im. Jana Pawła 2 i ,,Traperzy 🫎" którzy działają przy Liceum Adama Mickiewicza. Zastępowym Leśnych jest dh. Antoni Niewierowicz ,a Traperów dh. Bogusław Bojarowicz. Nasz drużynowy to dh. Edward Rynkiewicz ⚜️

W 2012 roku 10 listopada powstała 1 Wileńska Drużyna Wędrowników „Trop". Wędrownicy, to druhowie którym więcej 16 lat, a nadal chcą działać w harcerstwie, podróżować oraz pełnić służby Bogu i Ojczyźnie. W sierpniu 2017 roku funkcję drużynowego przyjął dh Daniel Rynkiewicz. Na dzień dzisiejszy drużyna liczy 15 wędrowników.

22WDW „Orlice“ działa przy Związku Drużyn Harcerskich „Trop“. Drużyna skupia wędrowniczek z 1WDH „Port“ im. Danuty Siedzikówny „Inki“. Istotą wędrownictwa jest samodoskonalenie i poszukiwanie swojego miejsca w dorosłym życiu, a także realizowana indywidualnie i w grupie służba. Nazwa wędrownictwo nawiązuje do charakterystycznej dla tego wieku chęci wędrowania, uprawiania turystyki, włóczęgi. „Wędrowanie” ma też głębsze znaczenie, odnosi się bowiem do szukania swojego miejsca w życiu dorosłym, zawodu, powołania, misji życiowej. Drużyna wędrownicza staje się środowiskiem realizacji zainteresowań i celów poszczególnych uczestników. Członkinie drużyny noszą barwy środowiska "TROP" – biało-czarne - biały kolor bliżej serca oznacza dobro, nasze zalety i silne strony, czarny kolor oznacza nasze złe strony, słabości, wady, które przezwyciężamy, stawiając sobie wysokie wymagania.