Związek Drużyn Harcerskich "Trop" ZHPnL

Związek Drużyn Harcerskich "Trop"  został utworzony 18 lipca 1993 r., a odrodzony jako jednostka harcerska w składzie ZHPnL w Narodowe Święto Niepodległości, dnia 11 listopada 2012 r. w Wilnie i początkowo jednoczył w sobie 1 WDH "Trop" i 1 WDW "Trop". Teraz złącza też 9 WZH "Szlak", 3 STZH "Fenix" i STZH "Kolibry". Działalność ZDH "Trop" reguluje Konstytucja.

1 WDH "Trop" im. Andrzeja Małkowskiego

1 Wileńska Drużyna Harcerzy "Trop" im. A. Małkowskiego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) działa na Wileńszczyźnie od 1989 roku. Jest to najstarsze środowisko harcerskie od czasów odrodzenia harcerstwa na Litwie. Drużyna działa przy Wileńskiej Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli.

 

Służba

Mur z płyt nagrobnych z okresu I wojny światowej. Sensacyjne odkrycie wileńskich harcerzy

Harcerze 1 Wileńskiej Drużyny Harcerzy "Trop" im. A. Małkowskiego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) w jednym z podwórzy w centrum Wilna, przy ul. Algirdo odkryli ścianę wymurowaną z nagrobków żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Napisy na nagrobkach są w języku polskim. O swoim odkryciu poinformowali Departament Dziedzictwa Kultury i polską ambasadę. Artykuł na Wilnotece.